Systém využívající umělou inteligenci pro akustickou detekci špačků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá využíváním umělé inteligence za účelem akustické detekce špačků. Plašení v návaznosti na akustickou detekci je progresivní metodou, může však být zkomplikována mnoha faktory, kterými jsou např. okolní rušivé zvuky či zpěv jiných ptáků. Projekt je zaměřen na účelnou ochranu zralých plodů vinné révy pomocí dálkově řízeného zvukového aparátu. V první části jsou rozebrány principy snímání zvuku a jejich následné analýzy. Druhá část se zabývá návrhem samotného detekčního modulu, který bude použit pro zaznamenání a automatickou detekci špaččího zpěvu, jeho konstrukcí a testováním použitých zařízení.
This thesis describes the usage of artificial intelligence for the purpose of acoustical detection of starlings. Repelling the birds based on acoustical detection is an efficient method, although it can be disrupted by e.g. sounds of loud motors of cars passing or by other birds. This project is created in order to effectively protect ripe fruits growing on vineyards using remotely controlled sound contraption. First part of this thesis contemplates the principles of capturing sound and the analysis and classification of sound recordings. The second part describes the concept of the detection module itself, its construction and results of testing used materials.
Description
Citation
HEIMLICHOVÁ, K. Systém využívající umělou inteligenci pro akustickou detekci špačků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaromír Mačák, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jana Tučková, CSc., CSc. (člen) Ing.MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (člen) Ing. Hicham Atassi, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta. Otázky: 1) Jaká elektrická veličina se indukuje na cívce pohybující se v magnetickém poli? 2) Lze u MFCC mluvit o amplitudě spektra? (Strana 18, poslední řádek.) 3) Jakou výhradu vidíte u aplikací deep sítí oproti klasickým sítím s 1 nebo 2 síťovými vrstvami?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO