Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá zhodnotením dodávateľov pre potreby firmy MOTOSTYLE PLANET s.r.o pomocou využitia znalostí pokročilých metód rozhodovania. Použitá metóda fuzzy logiky je riešená pomocou programov MS Excel a MATLAB. Model je vytvorený na základne kritérií formovaných pre potreby firmy a v závere vyslovuje odporúčanie pri výbere dodávateľa.
The master's thesis deals with the evaluation of suppliers for the needs of the company MOTOSTYLE PLANET s.r.o using the knowledge of advanced decision-making methods. The fuzzy logic method used is solved using MS Excel and MATLAB. The model is built on the basis of criteria formed for the needs of the company and in the conclusion it pronounces a recommendation in the selection of the supplier.
Description
Citation
RUSŇÁKOVÁ, A. Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Petr Sedlák (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky vedoucího práce: zodpovězeno Otázky oponenta práce: nejsou Doc. Novotný: Jaký je rozdíl mezi transformační a retransformační maticí? - zodpovězeno Prof. Dostál: Plánuje společnost využít výstupy Vaší práce? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO