Návrh pokročilého světla na kolo

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou pokročilého svetla na bicykel založenom na platforme Arduino, s dôrazom na funkcie zabezpečujúce viditeľnosť a bezpečnosť cyklistu v premávke. Súčasťou tejto práce je rešerš inteligentných svetiel dostupných na trhu, výber vhodných funkcií a vlastností, a následná realizácia elektroniky a konštrukcie svetla s dôrazom na kompaktné rozmery.
This thesis deals with the design and implementation of an advanced rear bicycle light based on the Arduino platform, with an emphasis on functions ensuring the visibility and safety of the cyclist in traffic. Part of this thesis is a research of smart lights commonly available on the market, selection of suitable functions and features, and the subsequent implementation of electronics and light design with emphasis on small dimensions.
Description
Citation
MELICH, M. Návrh pokročilého světla na kolo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen) Ing. Pavel Heriban, Ph.D. (člen) Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student s jistotou prezentoval výsledky své bakalářské práce. Následně zodpověděl otázky oponenta a komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO