Význam a výpočet matematické konstanty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o významu a metodách výpočtu matematické konstanty . Teoretická část se zaměřuje na historii metod výpočtu této konstanty, přičemž nejvýznamnější metody, jako je výpočet integrálním počtem, či mocninnými řadami, jsou podrobně odvozeny v samostatných kapitolách. Praktická část se zabývá náročností výpočtu jednotlivých vzorců a jejich následným srovnáním.
This bachelor thesis discusses the meaning and methods for calculating the mathematical constant . The theoretical part focuses on the history of the methods for calculating this constant, while the most important ones, such as calculating by integral calculus or power series, are derived in detail in separate chapters. The practical part deals with the computational complexity of individual formulas and their subsequent comparison.
Description
Citation
GERŠL, D. Význam a výpočet matematické konstanty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) Ing. Jakub Kůdela, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a cíli své BP. Následně zodpověděl dotazy oponenta a komise. doc. Matoušek: Uvedení knihoven Ing. Kůdela: Zlomkové aproximace
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO