Syntetická paliva

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalárska práca na tému „Syntetické palivá“ si dáva za cieľ priblížiť čitateľovi problematiku syntetických palív a možnosti ich aplikácie pre spaľovacie motory ako alternatívy klasických palív pochádzajúcich z fosílnych zdrojov. Prvá časť práce je zameraná na predstavenie a rozdelenie jednotlivých palív podľa počiatočnej suroviny. Následne sú vlastnosti syntetických palív porovnávané s bežne využívanými fosílnymi palivami. Práca sa takisto zaoberá porovnaním ekvivalentu emisií jednotlivých palív na jednotku dodanej tepelnej energie motoru. Vďaka modelu uvedenom v práci tak potom možno porovnať objem ekvivalentu emisií CO2 na jeden prejdený kilometer. Záver tejto práce zhrňuje výsledky porovnania syntetických palív oproti konvenčným palivám spolu s perspektívami takejto formy paliva do budúcnosti.
The bachelor’s thesis on the topic “Synthetic fuels” aims to introduce the reader to the issue of synthetic fuels and the possibilities of their application for internal combustion engines as alternatives to the conventional fuels derived from fossil sources. The first part of the work is focused on the introduction and division of synthetic fuels according to primary raw material. Subsequently, the properties of the fuels are compared with commonly used fossil fuels. The thesis also deals with the comparison of the equivalents of the emissions of individual synthetic fuels per unit of thermal energy supplied to the engine. Thanks to the model presented in the thesis, it is possible to compare the amount of CO2 equivalent per driven kilometre. The conclusion of this work summarizes the result of the comparison of synthetic fuels with prospects of such fuel in the future.
Description
Citation
PITOŇÁK, A. Syntetická paliva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lubomír Drápal, Ph.D. (člen) Ing. Jozef Dlugoš, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil odbornou komisi se svojí závěrečnou prací. Následovala část, kdy student odpovídal na následující otázky oponenta: Jak dlouho trvá výroba ethanolu dle obr. 4? - ZODPOVĚDĚL Co je oktanové a cetanové číslo? - ZODPOVĚDĚL Odbornou komisí byly dále položeny tyto otázky týkající se závěrečné práce: Jaká je energetická náročnost získání ethanolu ve srovnání s benzínem a motorovou naftou? - ZODPOVĚDĚL Jaké množství cukrové řepy je potřeba k výrobě 1 litru syntetického paliva? - ZODPOVĚDĚL Je v celkovém ekvivalentním množství emisí CO2 produkovaným na ujetý kilometr započteno množství emisí CO2 vznikajících při výrobě syntetických paliv? - ZODPOVĚDĚL
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO