Mechanické ztráty pohonných jednotek moderních automobilů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mechanických ztrát ve spalovacích motorech osobních automobilů. V následujících kapitolách jsou popsány původ a mechanismus vzniku mechanických ztrát, oblasti jejich vzniku nejen v samotném motoru, ale také v příslušenství poháněném motorem. Dále práce shrnuje současné poznání v oblasti snižování mechanických ztrát a metody určování ztrát motorů již během jejich vývoje. Úkolem práce je seznámit čtenáře nejen s problematikou vzniku mechanických ztrát, ale i s jejich významným negativním dopadem.
This bachelor thesis deals with the issue of mechanical losses in internal combustion engines of passenger cars. The following chapters describe the origin of mechanical losses, the area of their occurrence in the engine and in the accessories driven by the engine. Furthermore, the work summarizes the current knowledge in the field of reducing mechanical losses and methods of determining the engine losses during their development. The aim of this work is to acquaint the reader not only with the issue of mechanical losses, but also with their significant negative impact.
Description
Citation
VAŇKÁTOVÁ, K. Mechanické ztráty pohonných jednotek moderních automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Štefan Čorňák, Dr. (místopředseda) Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Studentka úspěšně obhájila svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Studentka odpověděla na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1. Jaké jsou cesty snižování mechanických ztrát? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO