Design VTOL letadla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá koncepční vizí designu VTOL letadla jako možného způsobu budoucí dopravy. Práce obsahuje analýzu současně vyvíjených strojů této kategorie a také stručný technický přehled letadel. Cílem práce je design koncept VTOL letounu pro hromadnou přepravu osob s nízkou produkcí emisí. Navržený letoun má konfiguraci blended-wing s kapacitou 16 osob. Ekologickým palivem pro bezemisní provoz je plynný vodík zajišťující dolet přes 2000 km. Inovativním řešením zabudování proudového pohonného systému do konstrukce letounu je výsledný tvar čistý s podobou jednoho velkého křídla, které dodává letounu futuristický aerodynamický vzhled. Zajímavým řešením je také nastupování do letounu v podobě velkých dveří po stranách letounu, které umožňuje snížit rozměry, a tím odpor letadla. Výsledný design přináší nejen elegantní, futuristicky tvarovaný letoun, ale i způsob řešení vertikálního vzletu a přistání společně s navrženým nastupování může být inspirací pro budoucí generace letadel.
This bachelor thesis deals with a conceptual vision of VTOL aircraft design as a possible future mode of transportation. The thesis includes an analysis of currently developed machines in this category as well as a brief technical overview of the aircraft. The aim of the thesis is the design concept of a VTOL aircraft for low emission mass passenger transport. The proposed aircraft has a blended-wing configuration with a capacity of 16 passengers. The environmentally friendly fuel for emission-free operation is hydrogen gas providing a range of over 2000 km. The innovative solution of incorporating a jet propulsion system into the aircraft's construction results in a clean shape with the form of one large wing that gives the aircraft a futuristic aerodynamic appearance. Another interesting solution is the boarding of the aircraft in the form of large doors on the sides of the aircraft, which allows for a reduction in the size and thus drag of the aircraft. The resulting design not only delivers a sleek, futuristically shaped aircraft, but also the way of the vertical take-off and landing together with proposed boarding, may inspire future generations of aircraft.
Description
Citation
ŠNAJDR, P. Design VTOL letadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (předseda) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (místopředseda) akad. soch. Tamara Buganská (člen) Ing. Dana Rubínová, Ph.D. (člen) akad. soch. Josef Sládek, ArtD. (člen) Mgr. Michal Trávníček (člen) doc. Ing. arch. Jan Rajlich (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
akad. soch. Josef Sládek, ArtD. (oponent) Jakým způsobem se otevírá kryt trojuholníkové trysky? ZODPOVĚZENO doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. CFD analýza. Dolet. ZODPOVĚZENO Ing. Dana Rubínová, Ph.D. Výhled pasažérů. ZODPOVĚZENO
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO