Úspora vody

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá ekonomickými dôsledkami úspory vody, technickou realizáciou úsporných systémov a tvorbou edukatívneho modelu. Tiež je tu spomenutý dopad úspory vody na životné prostredie. Následne sú rozobrané teoretické východiská logického riadenia potrebné pre realizáciu modelu. Ďalšia kapitola popisuje časti prostredia LOGO! Soft Comfort použité pri vývoji programu. V závere je vypracovaný podrobný postup návrhu riadiaceho programu.
This bachelor´s thesis deals with the economic consequences of water savings, technical implementation of the energy saving systems and production of an educative model. Accordingly, the impact of water saving on the environment is mentioned, too. Subsequently, the theoretical bases of a logical operating needed for a realization of the model are mentioned as well. The following chapter describes the parts of the environment LOGO! Soft Comfort that are used for the development of the program. In the final part, a detailed procedure of the design of the operating program is drawn up.
Description
Citation
DZOBA, M. Úspora vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) Ing. Jakub Kůdela, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a cíli své BP. Následně zodpověděl dotazy oponenta a komise. doc. Matoušek: Ceny čerpadel, chybí zhodnocení doc. Němec: Ošetření vypnutí čerpadel
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO