Design kompostéru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tématem bakalářské práce je design zahradního kompostéru. Hlavním cílem je inovace tvarového řešení a ergonomických prvků, aby lépe vyhovovaly potřebám uživatelů. Práce vychází z prozkoumání problematických oblastí současných výrobků na trhu. Za hlavní přínos této práce lze považovat přinesení originálního způsobu manipulace s jednotlivými prvky a dosažení netradičního vzhledu s ohledem na funkčnost a ergonomii.
The topic of this bachelor thesis is the design of a garden composter. The main goal is to innovate the design and ergonomic elements to better meet the needs of users. The work is based on an examination of problematic areas of current products on the market. The main benefit of this work is bringing an original way of manipulating individual elements and achieving a non-traditional look with regard to functionality and ergonomics.
Description
Citation
GÁLOVÁ, K. Design kompostéru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (předseda) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (místopředseda) akad. soch. Tamara Buganská (člen) Ing. Dana Rubínová, Ph.D. (člen) akad. soch. Josef Sládek, ArtD. (člen) Mgr. Michal Trávníček (člen) doc. Ing. arch. Jan Rajlich (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
akad. soch. Tamara Buganská (oponent) Mohl by úchyt pro odjištění dveří sloužit zároveň jako madlo k jejich otevření? Co by bylo výhodou? ZODPOVĚZENO doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. Vyztužení a zvednutí základny, pro lepší otevíraní dvířek v teréně, můžete to popsat? ZODPOVĚZENO doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. Bude jednoduché zavíraní dvířek po odebraní kompostu? ZODPOVĚZENO
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO