Využití WebAssembly v průmyslu 4.0

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na použití nového webového standartu WebAssembly. V textu práce jsou popsány technologie pro webové prohlížeče a jejich využití. Dále jsou popsány programovací jazyky, které podporují webový standart WebAssembly. Na závěr práce je představená implementace aplikace do tohoto prostředí a překlad aplikace napsané v jazyce C++ do WebAssembly pomocí nástroje Emscripten, zhodnocení výhod a nevýhod použití WebAssembly oproti starším webovým standardům
The bachelor thesis focuses on the use of the new web standard WebAssembly. In the text of the thesis are described the technologies for web browsers and their use. Furthermore, are described the programming languages that support the WebAssembly web standard. Finally, the thesis presents the implementation of an application in this environment and the translation of an application written in C++ into WebAssembly using the Emscripten tool, evaluating the advantages and disadvantages of using WebAssembly over older web standards.
Description
Citation
CHVÁTAL, P. Využití WebAssembly v průmyslu 4.0 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) Ing. Jakub Kůdela, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a cíli své BP. Následně zodpověděl dotazy oponenta a komise. doc. Matoušek: Industry4, chybí grafy RNDr. Dvořák: výhody/nevýhody (prezentace) doc. Němec: obsluha prostředí (dřívější zkratka)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO