Arduino/RPi meteostanice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Obsahem práce je navrhnutí a tvorba vnitřní a venkovní meteostanice, která je schopna pomocí senzorů snímat požadované veličiny. Naměřená data venkovní meteostanice, která je napájena pomocí solárního panelu a baterie, jsou pomocí vývojové desky NodeMcu ESP8266, která je schopna bezdrátové komunikace, monitorována na online platformě Arduino IoT Cloud. Vnitřní meteostanice, která je založena na vývojové desce Arduino Uno vyobrazuje svá naměřená data pomocí displeje.
The content of the work is the design and creation of indoor and outdoor weather station, which can sense the required quantities using sensors. The measured data of the outdoor weather station, which is powered by a solar panel and battery are monitored on the online platform Arduino IoT Cloud using the NodeMcu ESP8266 development board, which is capable of wireless communication. The indoor weather station, which is based on the Arduino Uno development board, displays its measured data via a display.
Description
Citation
ROLNÝ, J. Arduino/RPi meteostanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen) Ing. Ivana Hromková, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student představil svou závěrečnou práci a seznámil komisi se svými výsledky. Poté úspěšně zodpověděl dotazy oponenta a doplňující dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO