Návrh výroby stropního svítidla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Vyráběná součást je vnitřní část stropního svítidla. Je vyrobena z oceli 17 240 v sérii 100 000 ks/rok. Z možných technologií pro výrobu byla vybrána kombinace stříhání v nástroji a hlubokého tažení bez ztenčení stěny. Průměr přístřihu, ze kterého je vytažen výsledný tvar, byl výpočtem stanoven na 400 mm. Ten bude vystřižen z odvíjeného svitku plechu, jehož vnitřní průměr je 400 mm a vnější 1000 mm. K tváření byl navržen tažný nástroj a jeho funkční části byly vyrobeny z oceli 19 436. Nástroj je umístěn v hydraulickém trojčinném lisu PO 160/100 firmy Dieffenbacher. Lis je součástí linky, ve které se nachází odvíjecí zařízení, rovnací zařízení a střižný nástroj.
The manufactured component is the inner part of the ceiling lamp. It is made of 17 240 steel in a series of 100 000 pieces/year. A combination of tool cutting and deep drawing without thinning the wall was chosen from the possible production technologies. The diameter of the blank from which the resulting shape is pulled out was calculated to be 400 mm. It will be cut from an unwound coil of sheet metal, the inner diameter of which is 400 mm and the outer 1000 mm. A drawing tool was designed for forming and it's functional parts were made of 19 436 steel. The tool is placed in hydraulic three-acting press PO 160/100 from company Dieffenbacher. The press is part of a line which includes an unwinding device, a straightening device and a cutting tool.
Description
Citation
KVASNIČKA, J. Návrh výroby stropního svítidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (předseda) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Jan Řiháček, Ph.D. (člen) Ing. Bohumil Kandus (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Jakou povrchovou úpravu by jste doporučil? otázka byla částečně zodpovězena 2. Jak by jste charakterizoval hlubokotažný plech? otázka byla částečně zodpovězena 3. Jak by jste stanovil velikost plastické anizotropie? otázka nebyla zodpovězena
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO