Design poštovní schránky České pošty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se věnuje designu poštovní schránky České pošty. Cílem práce je navrhnout především funkční a praktickou schránku, se kterou se bude dobře manipulovat a zároveň bude designově ojedinělá. Finální návrh vychází z designérské analýzy, průzkumu současných schránek veřejných pošt a jejich technických řešení. Přináší nápaditý, avšak jednoduchý tvar, který je ergonomicky vyhovující a splňuje požadavky kladené na poštovní schránku. Schránka by mohla nahradit současné řešení z 80. let.
This bachelor's thesis focuses on the design of the Česká pošta mailbox. It aims to find a functional and practical letter box which will be easy to manipulate with and at the same will be designed in a unique manner. The final design is based on an analysis of the current mailboxes around the world and their technical solutions. It brings an imaginative yet simple shape that is ergonomically pleasant and meets the requirements for a mailbox. The product could replace the current solution from the 1980s.
Description
Citation
MATYÁŠ, V. Design poštovní schránky České pošty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (předseda) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (místopředseda) akad. soch. Tamara Buganská (člen) Ing. Dana Rubínová, Ph.D. (člen) akad. soch. Josef Sládek, ArtD. (člen) Mgr. Michal Trávníček (člen) doc. Ing. arch. Jan Rajlich (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Ing. Dana Rubínová, Ph.D. (oponent) Můžete popsat ochranu proti děšti? ZODPOVĚZENO doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. Jak hrubá je noha schránky? ZODPOVĚZENO doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. Farebné řešení. ZODPOVĚZENO Ing. arch. Vladimír Haltof, Ph.D. Proč průhledná plocha? Proč jste zavrhnul elektronické sledování? (Komentář)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO