OPC UA klient v jazyku Python

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
OPC UA (Unified Architecture) je moderní průmyslový komunikačním standard. Jedná se o očekávanou evoluci navazující na úspěšný protokol OPC Classic. V dnešní době převážná část zařízení disponujících touto technologií je schopna mezi sebou komunikovat modelem server – klient. Smyslem této bakalářské práce je shrnutí poznatků o průmyslovém standardu OPC UA a vytvoření OPC UA klienta v programovacím jazyku Python. Funkčnost klienta je ověřena na komunikaci s PLC firmy B&R.
OPC UA (Unified Architecture) is a modern industry communication standard. This is an expected evolution following the successful OPC Classic protocol. Nowadays, the majority of devices with these technologies are able to communicate with the server model server – client. The purpose of this bachelor's thesis is to summarize the knowledge about the OPC UA industry standard and the creation of an OPC UA client in the Python programming language. The client's functionality is verified on communication with the B&R PLC.
Description
Citation
ZMRZLÝ, J. OPC UA klient v jazyku Python [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen) Ing. Ivana Hromková, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student představil svou závěrečnou práci a seznámil komisi se svými výsledky. Poté úspěšně zodpověděl dotazy oponenta a doplňující dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO