Vývoj strategie 3D tisku mědi metodou Laser Powder Bed Fusion

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Měď má pro svou výbornou kujnost, elektrickou a tepelnou vodivost široké uplatnění v leteckém, elektrotechnickém nebo například teplárenském průmyslu. Proto v kombinaci s moderními výpočetními technologiemi, jako je topologická optimalizace, má její aditivní výroba velký potenciál. Tato práce se zaměřovala na aplikaci doplňkových strategií remelting a recoating s jejichž pomocí se podařilo vyrobit vzorky o relativní hustotě nad 99,1 %. Tiskové parametry doplňkových strategií nejúspěšnějších vzorků byly LP = 400 W, LV = 400 m·s-1 a HD = 0,01 mm.
Copper sees vast usage in aeronautical, electrotechnical and energy industries due to its excellent machinability and thermal and electrical conductivity. In combination with modern computational approaches such as topological optimalization, additive manufacturing of copper has a great potential. My work has focused on creating a sample with the highest relative density through the application of recoating and remelting strategies. The best specimens which reached relative density over 99,1% were created with the following printing parameters: LP = 400 W, LV = 400 m·s-1 a HD = 0,01 mm.
Description
Citation
KRYŠPÍN, V. Vývoj strategie 3D tisku mědi metodou Laser Powder Bed Fusion [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. David Nečas, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Vlašic, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen) Ing. Milan Omasta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Můžete popsat, jakým způsobem byla vyhodnocena korelace mezi relativní hustotou a drsností povrchu? Byla použita nějaká statistická metoda? - zodpovězeno 2) Jak si vysvětlujete rozpor mezi rešerší a Vašimi výsledky, kdy Vaše práce ukázala, že velký předehřev nemá jasný pozitivní vliv na relativní hustotu čisté mědi? - zodpovězeno 3) V práci několikrát zmiňujete, že zpracování čisté mědi může najít využití v leteckém průmyslu. Můžete uvést nějaké konkrétní příklady jejího využití? - zodpovězeno Doc. Nečas: Jaká byla strategie práce s konkrétními parametry? Z čeho jste vycházel? - zodpovězeno Ing. Šperka: Výsledek Archimedovi metody - rozporuplné výsledky, jaké máte vysvětlení? Jak aceton ovlivňuje hustotu vzorku? V čem spočívala Archimedova metoda, popište ji? - zodpovězeno Ing. Vlašic: S jakými vadami se můžete setkat u SLM 3D tisku? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO