Kování rotačních výkovků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce pojednává o návrhu technologie výroby řetězového kola pásového dopravníku pomocí zápustkového kování z oceli 12 050 (C45). Na základě literární studie vhodných technologii bylo zvoleno objemové tváření za tepla, respektive zápustkové kování na klikovém lise s otevřenou výronkovou drážkou. Rozměry výkovku a zápustek jsou navrženy dle příslušných platných norem. Na základě vypočtené kovací síly dosahující 10,83 MN bude kování probíhat na svislém kovacím lise LZK 1600 P/SH. Zápustky budou vyrobeny z nástrojové oceli 19 662 a vyhození výkovku bude zprostředkováno třemi kolíkovými vyhazovači v horní i dolní dokončovací zápustce.
The thesis is focused on manufacturing proposal of the conveyor chain sprocket using die forging from steel C45 (12 050). Based on the literature review of eligible technologies, volume termoforming technolology has been selected here, more accurately closed die forging on a vertical crank forging press with an open flash gutter. Dimensions of forging and die are designed according to appropriate valid standards. Based on calculated tensile force of 10,83 MN will be forging performed on vertical forging press LZK 1600 P/SH. Forging die will be made of low alloy tool steel 1.2713 (19 662) and ejection of forging will be executed by three ejector pins in lower and upper finishing die.
Description
Citation
KONVALINA, M. Kování rotačních výkovků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (předseda) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Jan Řiháček, Ph.D. (člen) Ing. Bohumil Kandus (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Jaké druhy obrábění by jste mohl zvolit? otázka byla plně zodpovězena 2. Proč jste změnil rádius výronkové drážky? otázka byla částečně zodpovězena 3. S jakým tepelným zpracováním počítáte u polotovaru? otázka byla plně zodpovězena
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO