Modelování strojů v MapleSim

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na modelování strojních zařízení s využitím nástroje MapleSim. Úvodní část obsahuje stručné nahlédnutí do oblasti digitálních dvojčat v průmyslu 4.0 a přístupy, kterými jsou strojní součásti modelovány. Další části práce se zabývají nástrojem MapleSim. V poslední části je realizováno vlastní digitální dvojče s využitím nástrojů MapleSim a Automation Studio.
The bachelor thesis is focused on modelling of machinery using MapleSim. The introductory part provides a brief insight into the field of digital twins in Industry 4.0 and the approaches by which machine components are modelled. Other parts of the thesis focus on the MapleSim tool. In the last part, a custom digital twin is created using MapleSim and Automation Studio tools.
Description
Citation
MORAVANSKÝ, L. Modelování strojů v MapleSim [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) Ing. Jakub Kůdela, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a cíli své BP. Následně zodpověděl dotazy oponenta a komise. doc. Matoušek: Velká pochvala práce. Proč téma MapleSim? doc. Němec: Srovnání s fyzikální realitou
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO