Realizace automatizovaného konvertoru tabulek do LATEX

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací nástroje, který usnadní sazbu LaTeX tabulek. Na základě získaných informací je naprogramován konvertor s grafickým rozhraním, zároveň je vytvořena podrobná dokumentace řešení. Konvertor pro zadaní vstupních údajů využívá grafické rozhraní tabulkového editoru Microsoft Excel. Zadaná data extrahuje pomocí Python knihovny openpyxl a získaná data automaticky převede na LaTeX výstup. Do výstupu lze mj. zahrnout zarovnání textu, barvy textu i pozadí a různé typy okrajů, vše individuálně pro každou buňku tabulky. Podporovány jsou také sloučené buňky, nestandardní délky a různé orientace výstupních tabulek. Konvertor tvoří přehledný, kompaktní a komentovaný textový výstup, který je využitelný pro širokou veřejnost.
This thesis aims to create a tool to ease the typesetting of LaTeX tables. In this thesis, the tool is designed, implemented, and documented based on the gathered knowledge. The tool reads spreadsheet data from a Microsoft Excel file with the openpyxl library. This input data is processed into a compact and readable LaTeX output that is easy to work with for the average user. Moreover, the tool can set text alignment, foreground and background color, and borders, all individually for each cell in the output table. Merged cells and long and rotated tables are also supported.
Description
Citation
HOBŽA, J. Realizace automatizovaného konvertoru tabulek do LATEX [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen) Ing. Ivana Hromková, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student představil svou závěrečnou práci a seznámil komisi se svými výsledky. Poté úspěšně zodpověděl dotazy oponenta a doplňující dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO