Pojezdový mechanismus jeřábové kočky nosnosti 25 t

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pojezdového mechanismu jeřábové kočky pro mostový jeřáb o jmenovité nosnosti 25 000 kg. V rešeršní části práce pojednává o používaných konstrukčních řešení pojezdových mechanismů jeřábových koček. Práce obsahuje konstrukční návrh jednotlivých komponent pojezdového mechanismu, mezi které patří pojezdová kola, hnací a převodové ustrojí, brzdy, hřídele, ložiska a rám. Následně tato práce obsahuje funkční a pevnostní výpočty zmíněných komponent pojezdového mechanismu a jejich kontrolu. Výstupem celé práce je technická dokumentace obsahující výkresy vybraných součástí a výkres sestavy.
The bachelor's thesis deals with the construction concept of the crane crab travel mechanism for a bridge crane with a load capacity of 25 000 kg. The research section deals with construction solutions used on the travel mechanism of crane crab. The thesis contains a construction concept of individual components of the travel mechanism which include wheels, motor and transmission, brake, driveshafts, bearings, and frame. Subsequently, this thesis contains a calculation of these components and their check-up. The output of the thesis is a technical documentation containing the drawing of selected components and assembly drawing.
Description
Citation
ZICHO, J. Pojezdový mechanismus jeřábové kočky nosnosti 25 t [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Štefan Čorňák, Dr. (místopředseda) Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Student odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1. Bezpečnostní prvky: mechanické, elektrické. - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO