Zavlažovací systémy včera a dnes

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalárska práca je zameraná na všeobecný prehľad o problematike zavlažovacích systémov na veľké poľnohospodárske polia, ako aj na mikrozávlahy na záhrady. Zahŕňa výhody a nevýhody každého systému a priblíži vhodné aplikovanie závlahy na určité podmienky. Práca popisuje prvky zavlažovacieho systému a aké by mali byť podmienky pre jeho správnu funkciu. V prvej časti je popísaná stručná história zavlažovacích systémov, nasleduje ich rozdelenie podľa užitia a podľa spôsobu akým pracujú. Doplnil som aj krátky úvod do gravitačného (povrchového) zavlažovania. Práve tieto techniky sú využívané v rozvojových krajinách s dostatočným vodným zdrojom. Druhá časť je opis konkrétneho zavlažovacieho systému z môjho okolia. Vybral som si náš automatický zavlažovací systém od firmy TORO, ktorý je využívaný na závlahu trávnika.
The bachelor thesis is focused on general overview of problematics of irrigation systems for large agricultural fields, as well as micro-rrigations for gardens. It includes pros and cons of every system and elucidate appropriate aplication of irrigation to certain conditions. Thesis describes elements of irrigation system and conditions for its proper functioning. In the first part is described brief history of irrigation systems, afterwards its division by use and the way they work. I also added short introduction to gravitation (surface) irrigation. It is these techniques, which are used in developing countries with sufficient water resources. The second part is a description of a specific irrigation system from my neighborhood. I have chosen our automatic irrigation system from firm TORO, which is used for lawn irrigation.
Description
Citation
SLINČÁK, A. Zavlažovací systémy včera a dnes [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (člen) Ing. Roman Klas, Ph.D. (člen) Ing. David Štefan, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student zahájil obhajobu prezentací své práce o zavlažovacích systémech. Následovalo čtení posudků a studentovy odpovědi na otázky oponentky práce. Z komise zazněly následující dotazy: Používá se na závlahy i voda z ČOV? Jak lze konstrukčně řešit mikrozávlahy na větší ploše? Zabýval jste se i akvaponickými systémy a vertikálním zahradnictvím? Jaká je jejich efektivita v porovnání s klasickými způsoby pěstování rostlin? Jak dlouho je rostlina schopna vydržet ledové závlahy? V jakém rozmezí teplot se používá? Dotazy byly zodpovězeny ke spokojenosti komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO