Vozidla pro automobilové soutěže

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Jeden z cieľov tejto bakalárskej práce je vytvorenie prehľadu kategórií vozidiel určených na rely závody. Každá kategória sa líši množstvom povolených technických úprav a pravidlami, ktoré musí vozidlo v danej kategórii spĺňať. V práci sa nachádza popis dostupných medzinárodne homologizovaných vozidiel a vytvorený štatistický prehľad. Ten sa zaoberá percentuálnou účasťou jednotlivých kategórií v národných a medzinárodných šampionátoch za posledné obdobie. Na základe toho je vytvorené zhodnotenie trhu s rely vozidlami, určené hlavne pre možných nových výrobcov.
One of the goals of this bachelor thesis is to create an overview of categories of vehicles designed for rally racing. Each category differs in the number of technical modifications permitted and the rules that the vehicle must comply with in that category. The thesis contains a description of available internationally approved vehicles and a statistical overview. It deals with the percentage participation of individual categories in national and international championships in the recent period. Based on this, an evaluation of the rally vehicle market is created, intended mainly for potential new manufacturers.
Description
Citation
NEBUS, M. Vozidla pro automobilové soutěže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Zháňal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Fojtášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil zkušební komisi s průběhem a výsledky své závěrečné práce. Následně zodpověděl otázky oponenta. Dále odpovídal na otázky členů komise: Jaký je poměr mezi palcem a milimetrem? Nezodpovězeno Proč se používá tlumič v kombinaci s pružinou? Zodpovězeno Proč nejsou vypovídající ,,brožurové" hodnoty výkonu a točivého momentu uváděné výrobcem? Zodpovězeno Proč má skupina Rally 4 klesající trend? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO