Řetězový posunovač kolejových vozů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje konstrukčnímu návrhu řetězového posunovače pro cihlářskou nebo keramickou výrobní linku. V teoretické části práci jsou popsány základní charakteristiky řetězových převodů a jejich využití. V další částí jsou popsány výpočty řetězového převodu. Konstrukční návrh posunovače je zpracován s ohledem na splnění zadání a dobré funkčnosti zařízení. Výstupem z práce je technická zpráva popisující teorii návrhu a výpočty. Přílohou jsou výkresy hlavních sestav zařízení.
This bachelor thesis deals about the design of a chain shifter for brick or ceramic production line. The theoretical part describes the basic characteristics of chain transmissions and their general using. The next part describes calculations of the chain drive. The design of the shifter is processed regarding to realizing the assignment and the good functionality of the device. The output of the thesis is a technical report describing the design theory and calculations. The drawings of the main assemblies of the device are attached.
Description
Citation
HALÁSEK, D. Řetězový posunovač kolejových vozů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Student odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1. Vysvětlete vznik dynamických sil v řetězovém převodu. - odpovězeno 2. Proč není řetěz umístěn blíže reduktoru a jaké pozitivum toto představuje? - odpovězeno 3. Řešení dojezdu vozíku do krajní polohy. - odpovězeno 4. Jak se bude řetěz mazat? - odpovězeno 5. Str 5 - proč použitý levý obrázek byl uvažován i např. křížený řetěz ve vedení? - odpovězeno 6. Čištění dráhy během provozu? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO