Roboti přítomnosti a budoucnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato semestrální práce je zaměřena na téma robotů současnosti a budoucnosti. Cílem práce je seznámit čtenáře s roboty a teoreticky popsat stav robotů v současnosti a předpovědi pro budoucnost robotiky. Na začátku práce je stručně popsaná historie robotů a vysvětluje jméno, které dostali. Následně je popsán současný stav robotiky, a roboti jsou rozděleni do skupin, které nejlépe odpovídají jejich schopnostem. Dále spolu s technologickou Singularitou jsou diskutovány předpovědi budoucnosti robotiky. Tyto diskutované předpovědi navíc ukazují potenciál robotiky stát se součástí samotné existence lidí tím, že se lidé stanou kyborgem nebo jsi digitalizují mysl a nahrají ji do cloudu. Tímto způsobem je prezentována možnost nesmrtelnosti nebo alespoň prodloužení životnosti. Na závěr práce je uveden možný první příklad produktu budoucnosti, který se bude hromadně vyrábět.
This semestral thesis is concentrated on the topic of robots of the present and the future. The objective of the thesis is to introduce robots to a reader and theoretically describe the state of robots today and predictions for the future of robotics. At the beginning of the work is a brief description of the history of robots and explains the name they were given. Subsequently, the current state of robotics is described, and the robots are divided into groups that best suit their abilities. Moreover, predictions of the future of robotics are discussed together with the technological singularity. In addition, these discussed predictions show the potential of robotics to become part of the very existence of humans by becoming cyborgs or by digitizing their mind and uploading it to the cloud. In this way, the possibility of immortality or at least prolongation of life is presented. Lastly, there is possibly the first example of a product of the future, which will be mass-produced.
Description
Citation
REHÁK, J. Roboti přítomnosti a budoucnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) Mgr. Ing. Eva Ellederová, Ph.D. (místopředseda) M. A. Kenneth Froehling (člen) Mgr. Petra Zmrzlá, Ph.D. (člen) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student přednesl mírně rozpačitou obhajobu své bakalářské práce a váhavě zodpověděl položenou otázku: Try to figure out some ethical aspects of living with robots and cyborgs and to describe shortly potential problems.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO