Střídače pro fotovoltaické elektrárny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o problematice laboratorního ověřování střídačů pro fotovoltaické elektrárny dle současně platných zákonných a úředních předpisů. Práce obsahuje rešerši provedenou literárním řešením fotovoltaických systémů a připojovacích podmínek střídačů pro FVE. Práce se dále věnuje ověření vlastností střídače RCT Power Tripower DC 6.0, u kterého byla provedena úprava parametrů firmwaru pro splnění připojovacích podmínek provozovatelů distribučních soustav.
The bachelor thesis deals with the issue of laboratory verification of converters for photovoltaic power plants according to the currently valid legal and official regulations and standards. In the thesis, a literature search has been conducted on photovoltaic systems and connection conditions of converters for PV plants. The thesis also focuses on the verification of the characteristics of the RCT Power Tripower DC 6.0 inverter, for which firmware modifications were made to meet the connection conditions of the distribution system operators.
Description
Citation
RUSYN, J. Střídače pro fotovoltaické elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký (člen) doc. Dr. Ing. Zdenek Medvec (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil zkušební komisi s výsledky své bakalářské práce na téma Střídače pro fotovoltaické elektrárny. S posudky vedoucího práce a oponenta seznámila komisi doc. Orságová. V rozpravě položil dotaz prof. Drápela a Ing. Morávek, student na otázky reagoval.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO