Návrh a realizace aplikace LLC měniče pro ověřování konceptů návrhů integrovaných LLC kontrolérů pomocí emulace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem LLC měniče, který bude sloužit pro ověřování prototypů integrovaných obvodů, respektive jejich aplikace. V práci je rozebráno a vysvětleno, proč byl vybrán právě měnič typu LLC. Práce pokračuje rozborem tohoto měniče a popisem jeho činnosti. Stěžejním bodem této práce je numerický návrh se zadanými parametry, který je zakončen simulací, jenž ověřuje vypočtené hodnoty. Finálním výsledkem práce je návrh celého zapojení LLC měniče a testovací desky (modulu) a jejich realizace na DPS. Práce je zakončená ověřením celé konstrukce pomocí navržené testovací desky při praktickém měření. V práci je mimo jiné proveden návrh vlastní konstrukce transformátoru a je rozebrána problematika magnetických obvodů pro LLC měniče.
This bachelor’s thesis deals with the design of an LLC converter, which will be used for the verification of prototypes of integrated circuit designs, as well as its applications. First, we address why we chose the LLC converter specifically for this application. We continue by analysing the specific type of converter and describe its function. The main point of this thesis is the numerical design with input parameters, which concludes with a simulation which verifies the calculated values. The product of the thesis is the design of the final wiring diagram of the LLC converter and the test board (module) and their realisation on PCB. The thesis concludes with a verification of the whole construction using a test board in a practical measurement. The work includes the author’s own design of a transformer, as well as a discussion on the problematics of the usage of magnetic circuits for LLC converters.
Description
Citation
POKORNÝ, O. Návrh a realizace aplikace LLC měniče pro ověřování konceptů návrhů integrovaných LLC kontrolérů pomocí emulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jan Leuchter, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen) Ing. Imrich Gablech, Ph.D. (člen) Ing. Alexandr Otáhal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil komisi se svou bakalářskou prací. Prezentoval dosažené výsledky a proběhla diskuze na dané téma BP. Následně student zodpověděl všechny otázky oponenta i členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO