Nastavování vnitřních parametrů integrovaného obvodu pomocí externího rezistoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem a simulací analogového obvodu, který je schopen pomocí připojení externího rezistoru nastavovat funkce dalších částí obvodu. Design je proveden v submikronové technologii.
This thesis deals with the design and simulation of an analog circuit that is able to adjust the functions of other parts of the circuit by connecting an external resistor. The design is done in submicron technology.
Description
Citation
CHMELAŘ, M. Nastavování vnitřních parametrů integrovaného obvodu pomocí externího rezistoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (předseda) Ing. Alexandr Knápek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen) doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (člen) Dr.techn. Ing. Helena Šimůnková (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Komise má výhrady ke schématům, značkám rezistorů v práci, počet zdrojů literatury a k rozsahu práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO