Univerzální LED zdroj pro testování vlastností světlovodů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem LED zdroje pro testování vlastností světlovodů automobilových světlometů. Zahrnuje zejména teorii DC-DC měničů, jejich rozdělení a základní charakteristiku jednotlivých typů zapojení. Praktická část je zaměřena na výběru potřebných čipů, jejich základní popis, charakteristiky a výpočty hodnot důležitých přidružených komponent. Dále se práce zaobírá obvodovým zapojením a návrhem desky plošných spojů, vývojem softwaru mikrokontroleru, komunikačního paketu a výsledky měření reálného vzorku.
This bachelor thesis deals with the design of the LED source for testing the properties of light guides of car headlights. The thesis mainly includes the theory of the DC - DC converters, their categorization and the basic properties of the individual types of circuits. The design part is focused on the selection of the required chips. The importance of the chip as the basic description, characteristics and calculations of the values associated components are included. Then it follows with the design of the circuit diagram and the printed circuit, software and communication packet development and measurement results of real sample.
Description
Citation
FEILHAUER, J. Univerzální LED zdroj pro testování vlastností světlovodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (předseda) Ing. Alexandr Knápek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen) doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (člen) Dr.techn. Ing. Helena Šimůnková (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise: Otázka: Co světelný tok ovlivňuje? Odpověď: Teplota, stav součástky, proud, zvlnění Komise má výhrady ke grafům – k proložení křivkami Otázka: Zvlnění proudu, jaká jsou kritéria Odpověď: Student data změřil a tvrdí, že má být max. 5 % odchylka Otázka: Keramické kondenzátory a jejich typ, jak se liší? Odpověď: student nedokázal odpovědět a nevěděl jaký typ C zvolil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO