Asset Administration Shell pro operátora

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tématem AAS (asset Administration shell), tedy prvkem průmyslu 4.0. První polovina práce je tvořena teoretickým rozborem pojmu AAS a jeho aktivní a pasivní částí. Druhá polovina je věnována praktickému navrhu a implementace AAS pro operátora. Je zde řešena implementace komunikační architektury a volba vhodného Hardwaru pro AAS. Výsledná realizace se zabývá programováním aktivní a pasivní částí AAS v C/C++ a mobilní aplikací v Android Studiu za pomocí programovacího jazyka Kotlin.
This bachelor thesis deals with the topic of AAS (asset administration shell), an element of industry 4.0. The first half of the work consists of a theoretical analysis of the concept of AAS and its active and passive parts. The second half is devoted to the practical design and implementation of AAS for the operator. The implementation of the communication architecture and the selection of suitable Hardware for AAS are addressed here. The resulting implementation deals with programming the active and passive part of AAS in C/C ++ and mobile applications in Android Studio using the programming language Kotlin
Description
Citation
HOUDEK, V. Asset Administration Shell pro operátora [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy. Student odpověděl na otázky oponenta. Komise měla dotazy: Jak byste nazval práci česky?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO