3D měření pomocí řádkových kamer

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá problematikou 3D měření pomocí řádkových kamer. Jelikož je v dnešní době kladen velký důraz na kvalitu a automatizaci výroby, jsou řádkové kamery vhodným zařízením poskytujícím přesnost pro kontrolu výroby na páse. První část práce pojednává o teorii týkající se optiky, snímání a zpracování obrazu. V dalších částech práce je probrána realizace návrhu matematického aparátu pro vyhodnocení 3D tvaru, návrh testovacího pracoviště a samotného snímání scény se zpracováním pomocí základních algoritmů měření.
The thesis focuses on 3D measurement using line scan cameras. In response to the emphasis on quality and automatization of production nowadays, the line scan cameras are the appropriate devices providing accuracy for a belt product inspection. The first part of the thesis discusses the desing theory of optics, sensoring and image processing. The realisation of designing a mathematic instrument for evaluation of 3D shape, designing a test workspace and the main sensoring of the scene with processing with basic measuring algorithms is a content of the second part of the thesis.
Description
Citation
VÍT, L. 3D měření pomocí řádkových kamer [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na dotaz týkající se konstrukce testovacího přípravku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO