Časomíra pro požární sport

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem bakalářské práce je navrhnout, zkonstruovat a odzkoušet časomíru pro požární sport včetně velkého zobrazovacího displeje a automatických terčů. Součástí práce je i průzkum trhu kolem komerčně dostupných časomír, jejich vzájemné porovnání dle dostupných parametrů, a nakonec je navržen a zkonstruován systém, který spojuje možnosti již vyráběných kompletů s novými funkcemi a možnostmi velkého rozšíření mimo hranice požárního sportu.
The goal of the bachelor thesis is to design, construct and test a timer for fire sport including a large display and automatic targets. The thesis includes a market research around commercially available timing devices, their comparison with each other according to available parameters, and finally a system is designed and constructed that combines the capabilities of already manufactured sets with new features and possibilities for large-scale extension beyond the boundaries of fire sport.
Description
Citation
DRŠKA, J. Časomíra pro požární sport [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) Ing. Martin Čala, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Jílek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student provedl obhajobu bakalářské práce a popsal svoje dosažené výsledky. Byly přečteny posudky a student odpovědel na otázky oponenta: Ověřoval jste možnost umístnění antén terčových modulů do použité plastové skříne pro zvýšení mechanické odolnosti a odolnosti proti vodě? Proběhla diskuze a student odpovědel na dotazy komise: Další možné nevýhody/nedostatky zjištěné v prúběhu práce. Dynamická intenzita LED na panelu na základe okolního osvětlení, jejich spotřeba. Nejistota při měření času, rozlíšení. Koncepční řešení propagace informace o času. Student obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO