Systém pro zpracování naměřených hodnot fyzikálních veličin

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá celkovým návrhem systému pro měření a vizualizaci fyzikálních veličin. Důraz je dbán na modularitu systému. V práci jsou navrženy moduly pro měření environmentálních veličin, spotřebu teplé vody a spotřebu energie. Byl vytvořen program pro sběr a ukládání dat do databáze časových řad. Naměřené fyzikální veličiny jsou v reálném čase zobrazeny v interaktivním webovém rozhraní.
The thesis deals with the overall design of a system for measurement and visualization of physical quantities. Emphasis is placed on the modularity of the system. The work proposes modules for measuring environmental variables, hot water and energy consumption. A program for data collection and storage in a time series database has been developed. The measured physical quantities are displayed in real time in an interactive web interface.
Description
Citation
ŠKUTOVÁ, M. Systém pro zpracování naměřených hodnot fyzikálních veličin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Studentka obhájila bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy studentka uspokojivě odpověděla na dotazy oponenta a dále odpověděla na následující dotaz: - Jaký je význam změnových grafů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO