Analýza klinických dat v rámci kochleární implantace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Kochleární implantáty kompenzují různé poruchy slyšení postlingválně i prelingválně neslyšících jedinců. Klinická vyšetření zahrnující radiologická, anatomická a audiologická měření poskytují informace vedoucí ke kochleární implantaci a následné optimální rehabilitaci. Tato práce se v kooperaci s ORL klinikou Fakultní nemocnice u Svaté Anny věnuje analýze klinických dat uživatelů kochleárních implantátů. Rozbor dat zahrnuje plánování pomocí otologického softwaru OTOPLAN a práci s programem MAESTRO, NIS-Ambulance a TomoCon. Data jsou statisticky zpracována v programovacím prostřed MATLAB. Výsledky práce přináší jednotný náhled na rozmanitá data, který může sloužit jako pomocný rozhodovací faktor v předimplantačním či pooperačním postupu u nově implantovaných pacientů.
Cochlear implants compensate various audiological disorders in postlingually and prelingually deaf patients. Clinical examinations including radiological, anatomical and audiological measurments provide crucial informations leading to cochlear implantation and optimal postoperative rehabilitation. In cooperation with ORL clinic at St. Anne’s University Hospital this work deals with analysis of clinical data provided by cochlear implant users. Data analysis includes otological planning with OTOPLAN software, use of MAESTRO software, TomoCon software and hospital information system. Data were statistically processed using MATLAB programming language. Work results based on diverse data bring an united view, which could serve as helpful indicator in preimplantation and post-operative care in newly implanted patients.
Description
Citation
STAŇKOVÁ, H. Analýza klinických dat v rámci kochleární implantace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Martin Černý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radovan Smíšek (člen) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Vičar (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. doc. Kolářová položila otázku, dá se nějak optimalizovat délka a počet elektrod? Po jaké době je potřeba u dětí měnit implantát? Čím je dána frekvence tónu v hlemýždi? Ing. Vičar: Dá se pomocí implantátu rozšířit fyziologický rozsah slyšitelných frekvencí? Ing. Sedlář: Byla data od pacientů získána ve stejné době po implantaci? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO