Odhad respirační aktivity z křivky elektrokardiogramu pomocí strojového učení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá metódami odhadu dychovej aktivity z EKG. Pre lepšie pochopenie témy je opísaná anatómia a fyziológia dýchacieho a kardiovaskulárneho systému. Okrem toho sú vysvetlené aj viaceré metódy odhadu. V praktickej časti bol použitý verejný dataset EKG signálov odčítaných z polysomnografie. Algoritmus na odhad bol implementovaný v programovacom jazyku Python pomocou knižnice PyTorch. Na záver sa diskutujú výsledky a porovnávajú sa s inými metódami.
This Bachelor thesis deals with methods to estimate respiration activity from ECG. For a better understanding of a subject, the anatomy and physiology of the respiratory and cardiovascular systems are described. Furthermore, several estimation methods are explained as well. A public dataset of ECG signals read from polysomnography was used in the practical part. An algorithm for estimation was implemented in the programming language Python using the PyTorch library. Finally, results are discussed and compared to other methods.
Description
Citation
ONDREJKOVÁ, E. Odhad respirační aktivity z křivky elektrokardiogramu pomocí strojového učení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) Mgr. Bc. Darina Čejková, Ph.D. (člen) MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (člen) Ing. Petra Novotná (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Vítek položil otázku: Vámi navržený filtr odstraňuje z EKG signálu i část informace o respirační aktivitě. Proč jste filtr navrhla právě takto? Diskutujte úspěšnost Vašeho řešení s úspěšností dosahující autory vědeckých publikací. Ing. Mézl položil otázku: Testovací a trénovací sada dat byla striktně rozdělená? Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO