Optimalizace magnetické separace pro "point-of-need" elektrochemickou detekci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou separace protilátek proti adhezinu A bakterie Helicobacter pylori (HpaA) za pomoci magnetických částic. Zahrnuje informace o různých způsobech detekce a stanoveni patogenů, v našem případě Helicobacter pylori, a zároveň obsahuje optimalizaci podmínek pro stanovení zmíněných protilátek.
This bachelor thesis deals with the issue of separation of antibody against adhesin A of the bacterium Helicobacter pylori (HpaA) using magnetic particles. It includes information about various methods of detection and determination of pathogens, in our case Helicobacter pylori and at the same time, contains optimization of conditions for determination of the mentioned antibodies.
Description
Citation
MILIVOJEVIĆ, N. Optimalizace magnetické separace pro "point-of-need" elektrochemickou detekci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (předseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Nykrýnová (člen) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lamoš, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Ronzhina položila otázku, zdali jsou obě použité metody použité v práci inovativní a nové? Ing. Nykrýnová položila otázku, proč jsou u grafu 4.14 v práci jiné jednotky? Ing. Sekora položil otázku, zdali se nanomateriály vpraví přímo do bakterií? O jaké nanočástice konkrétně se jednalo? Ing. Lamoš položil otázku k obrázku 4.4, proč je na křivce zákmit do záporných hodnot proudu? Ing. Sekora položil otázku, co je elektrodou, která je použita v práci? Jedná se o Hallovu sondu? Studentka obhájila bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO