Lokalizace intrakraniálních hemoragií v axiálních řezech CT snímků hlavy.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tématem této práce je lokalizace intrakraniálních krvácení na snímcích počítačové tomografie pomocí jednofázového a dvoufázového detektoru založených na konvolučních neuronových sítích. Práce mimo základní poznatky z umělé inteligence klíčové pro pochopení procesu detekce objektů podává medicínské informace o patologii a zobrazování krvácení. Znalosti ze zmíněných okruhů se využijí pro vlastní návrh algoritmu pracujícím s veřejně dostupnými databázemi CT snímků hlavy a jejich anotací CQ500 a BHX. Součástí práce je vyhodnocení výsledků a jejich diskuse.
This thesis is focused on detection of intracranial hemorrhage in CT images using both one-stage and two-stage object detectors based on convolutional neural networks. The fundamentals of intracranial hemorrhage pathology and CT imaging as well as essential insight into computer vision and object detection are listed in this work. The knowledge of these fields of studies is a starting point for the implemenation of hemorrhage detector. The use of open-source CT image datasets is also discussed. The final part of this thesis is a model evaluation on a test dataset and results examination.
Description
Citation
KOPEČNÝ, K. Lokalizace intrakraniálních hemoragií v axiálních řezech CT snímků hlavy. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Martin Černý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radovan Smíšek (člen) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Vičar (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Vičar položil otázku, pomohl postprocessing a augumentace, testoval jste? Byl velký rozdíl? Co bylo součástí postprocessingu? Bylo toto prováděno v rámci jednotlivých tříd? Ladil jste hyperparametry sítě? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO