Návrh algoritmů pro kontinuální systém měření jakosti páry

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nových algoritmů pro kontinuální systém měření jakosti sterilizační páry. Na začátku se seznámíme s procesem sterilizace, jejími metodami a postupy. Poté s pojmem sytá pára a jejími parametry důležitými pro splnění podmínek sterilizace. Následně jsou rozebrány senzory, kterými se parametry měří. Poté je zde popsán postup současného měření kvality sterilizační páry. V poslední části je vyhodnocení naměřených dat a prezentace jejich výsledků.
This bachelor thesis deals with proposal of algorithm for continuous system of sterilizated steam. At the beginning we deal with the process of sterilization and its methods. Later on we talk over about the saturated steam and parameters of saturated steam. At the end of the bachelors thesis we discuss about current measurement of sterilization steam quality. Then, the procedure of simultaneous measurement of sterilization steam quality is described here. The last part is the evaluation of measured data and presentation of their results.
Description
Citation
HANÁK, T. Návrh algoritmů pro kontinuální systém měření jakosti páry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) Mgr. Bc. Darina Čejková, Ph.D. (člen) MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (člen) Ing. Petra Novotná (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Vítek položil otázku: Na základě čeho jste definoval událost, jak ji uvádíte v grafu ve Vaší prezentaci? Doc. Augustynek položil otázku: Co přesně myslíte výše uvedenou událostí? Jak jste hodnotil úspěšnost sterilizace? Jaká je metodika automatizovaného měření? Student neobhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO