Analýza chování řidičů a jejich stylu řízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bezpečnost při řízení je jedním z nejdůležitějších témat, kterému je třeba věnovat pozornost. Za tímto účelem jsou implementovány nejrůznější asistenční systémy, které se zaměřují především na analýzu řízení a ovládání vozu řidičem. Pro lepší pochopení výkonu řidiče byl vytvořen program pro získávání cenných údajů a příslušných charakteristik. K získání údajů jsme použili interně navržený, laboratorně vyrobený simulátor řízení vozidla. Ze simulace řízení motorového vozidla byla naměřena data řidiče (regulační odchylka a úhel volantu), a ty se v prostředí MATLAB zkoumaly a vyhodnocovaly díky integrálním kritériím (absolutní, kvadratické a ITAE). Získané hodnoty se pak použili jako trénovací množina pro strojové učení, které využívá metody kvadratické a lineární diskriminační analýzy. Získali jsme tak potřebné informace o tom, jaké hodnoty jsou nejvhodnější pro co nejpřesnější určování řidiče, při opakování jízd.
Driving safety remains one of the important issues. Various assistance systems are also implemented, which focus mainly on the analysis of driving and control of the car by the driver. To understand the performance of the driver’s control, a program was created to obtain valuable data and relevant characteristics. To obtain the data, we used an internally designed, laboratory-made vehicle driving simulator. Driver data was measured from the motor vehicle driving simulation, and these were examined and evaluated in the MATLAB environment thanks to integral criteria and other calculated parameters. The obtained values were then used as a training set for the machine learning, using LDA and QDA methods (linear and quadratic discriminant analyzing). This method then provided information on which values are most appropriate and then determines as precisely as possible which driver may be involved in future measures, when this information is not stated in advance.
Description
Citation
NOVIK, S. Analýza chování řidičů a jejich stylu řízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Arm, Ph.D. (člen) Ing. František Burian, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Pikula, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na dotazy, zda získané modely testoval pomocí jiných, než trénovacích dat.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO