Programovatelné logické automaty Schneider a jejich využití ve výuce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá programovatelným logickým automatem (PLC), který slouží pro automatizaci, řízení strojů nebo výrobních linek v továrnách. Cílem bylo prostudovat dokumentaci k PLC typu Modicon M241, co se týče principu činnosti, konstrukce, programovatelných jazyků a programovatelného softwaru Machine Expert. A vytvořit experimentální verzi ovládacího programu a laboratorní návod.
This thesis deals with a programmable logic controller (PLC) that is used in automation, machine control or production lines in factories. The studied PLC type is Modicon M241. Its principle, construction, and programming languages are further described. In addition, a control program was developed in Machine Expert programming software and laboratory manual.
Description
Citation
SONBOL, D. Programovatelné logické automaty Schneider a jejich využití ve výuce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Dostál, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval práci na téma Programovatelné logické automaty Schneidera jejich využití ve výuce. Nejprve seznámil komisi se zadáním a osnovou práce. Poté prezentoval rozdělení PLC automatů. Dále představil použitý PLC automat od firmy Scheider. Také představil stručný přehled programovacích jazyků PLC automatů. Součástí práce je i představení programu Machine Expert. Student představil zkonstruovanou rozšířenou desku pro PLC a dále vytvořenou laboratorní úlohu (schéma úlohy a řídící program). Na konci předvedl funkčnost a zhodnocení laboratorní úlohy. Studen bez problému odpověděl na všechny otázky oponenta. Na doplňující otázky komise také odpověděl bez problémů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO