Systém detektorů plynů a požárů v obytných prostorech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca je zameraná na prepojenie senzorov a mikrokontroléru prostredníctvom Wi-Fi na IoT sieť. Za tým účelom boli navrhnuté zariadenia na monitorovanie prítomnosti plynov v obytných priestoroch. Tieto zariadenia okrem monitorovania, taktiež sledujú prekročenie dovolených hodnôt, koncentrácie plynov a v prípade ich prekročenia sa spustí zvuková signalizácia, ktorá je súčasťou zariadenia. Namerané hodnoty koncentrácií plynov a kapacity batérie sú mikrokontrolérom odosielané prostredníctvom Wi-Fi na internet.
This bachelor thesis focuses on sensors and microcontrollers connecting via Wi-Fi to IoT networks. For that purpose, monitoring devices were designed. These devices monitor the presence of gases that can occur in households and in the case of exceeding the limits, they send an acoustic signalisation. The measured values and capacity of the battery are then sent by microcontrollers to the Internet via Wi-Fi.
Description
Citation
SEDLÁČEK, M. Systém detektorů plynů a požárů v obytných prostorech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Povalač, Ph.D. (člen) prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc. (člen) Ing. Kamil Pítra, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc. Dotaz na jednotku kapacity akumulátoru. Student odpovídá, nejprve nesprávně. Ing. Aleš Povalač, Ph.D. Jak dlouho po připojení napájení lze obdržet data. Student odpovídá. Ing. Kamil Pítra, Ph.D. Na jaké plyny ragují senzory v bak. práci? Student odpovídá. Jakým způsobem byly testovány? Student uznává, že grafy koncentrace jsou prakticky neověřeny. doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. Dotaz na počáteční strmost grafů koncentrace. Student objasňuje tvar křivek. Ing. Aleš Povalač, Ph.D. Dotaz na vypínání napájení modulů senzorů. Student odpovídá uspokojivě. Dotaz na jiný druh komunikace s modulem. Student vysvětluje že z nedostatku času nebyl implementován GSM modul.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO