Power over Ethernet

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na zpracování téma ohledně napájení síťových prvků pomocí Power over Ethernet, neboli PoE. Práce se důkladněji zaměřuje na funkce standardů 802.3af a 802.3at, které podrobně popisuje a vysvětluje jejich funkcionalitu na konkrétních příkladech PD čipů. Následně popisuje metodiku měření použitou na 3 zařízení patřící do kategorie PSE a 4 zařízení z kategorie PD. V obou případech se zaměřuje na jejich analogovou tak i digitální komunikaci.
The bachelor thesis focuses on the topic of powering network elements using Power over Ethernet shortly PoE. The work focuses more in detail on the functions of the 802.3af and 802.3at standards, which are described in detail and explains their functionality on specific examples of PD chips. Then it summarizes the measurement methodology used for 3 devices belonging to the PSE category and 4 devices from the PD category. In both cases, it focuses on their analog and digital communication.
Description
Citation
HYKŠ, M. Power over Ethernet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (místopředseda) Ing. Karel Kuchař (člen) Ing. Vojtěch Fiala (člen) Ing. Jan Karásek, Ph.D. (člen) Ing. Václav Oujezský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Proč nedošlo k v zadání práce požadované realizaci PD? Můžete přehledně v tabulce shrnut výsledky měření realizovaných v kapitolách 3 a 4? Otázky komise: Vysvětlete význam obrázku 2.1 v bakalářské práci. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO