Zvyšování energetické účinnosti v podmínkách ČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá zvyšováním energetické účinnosti v podmínkách ČR. Na základě zpracování legislativních dokumentů EU, statistických databází týkající se primární a konečné spotřeby energie, národních akčních plánů ČR a některých členských států EU (Francie, Dánska, Finska) byly navrženy způsoby, kterými by ČR mohla zvýšit energetickou účinnost. V práci byly zohledněny také současné nejlepší dostupné technologie pro zvyšování energetické účinnosti.
This bachelor thesis deals with energy efficiency in the circumstances of Czech Republic. Based on processing legislative documents, statistical databases concerning primary and final energy consumption, national action plans of Czech Republic and some of the member states of the European Union (France, Denmark, Finland) there were proposed ways for Czech Republic to increase its energy efficiency. Best available technologies in the field of energy efficiency were also took into account.
Description
Citation
HOLAS, Z. Zvyšování energetické účinnosti v podmínkách ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) Ing. Václav Vyčítal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil komisi se svou bakalářskou prací na téma Zvyšování energetické účinnosti v podmínkách ČR. S posudky seznámil komisi vedoucí práce Ing. Radil. Student odpověděl na otázky oponenta. V rozpravě pokládali studentovi dotazy prof. Toman, doc. Baxant a doc. Katovský. Student na dotazy odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO