Měřicí systém s předzesilovačem pro kalibraci snímačů vibrací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá návrhem a také samotnou realizací předzesilovače pro snímače vibrací s rozhraním IEPE a také pro snímače vibrací s nábojovým výstupem. Součástí práce je úprava počítačové aplikace pro měřicí systém v prostředí LabVIEW. Práce navazuje na již realizovaný měřicí systém pro sekundární kalibraci snímačů vibrací. Jsou porovnány výsledky sekundární kalibrace systému s doplněným předzesilovačem s výsledky primární kalibrace.
This thesis deals with the design and implementation of a preamplifier for vibration sensors with IEPE interface and also for vibration sensors with charge output. The thesis also deals with a modification of a computer application for a measuring system in LabVIEW. The thesis builds on the already implemented measuring system for secondary calibration of vibration sensors. The results of the secondary calibration of this system with the added preamplifier are compared with the results of a primary calibration.
Description
Citation
KAŠTOVSKÝ, J. Měřicí systém s předzesilovačem pro kalibraci snímačů vibrací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Peter Honec, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na následující dotazy: - Vysvětlete vztah (17) pro výpočet zesílení nábojového zesilovače, fyzikální rozměry jednotek a jakým způsobem jste dospěl k hodnotám uvedeným v práci. - Proč nebyla prověřena varianta zesilovače označována v práci jako "HIGH"? - Popište a vystvětlete, jak jste zjistil odchylky a nejistoty v tabulkách 3-5 v kapitole 5. - Dotaz ohledně velikosti odporu u nábojového zesilovače - Jaký by mohl mít vliv parazitních kapacit vstupů operačního zesilovače v rámci nábojového zesilovače
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO