Submikrosekundový digitální trigger

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá teoretickými východisky pro návrh a realizací zařízení, které zachytává digitální hrany na celkem 32 vstupech, opatřuje je časovým razítkem se submikrosekundovým rozlišením a odesílá prostřednictvím průmyslové sběrnice EtherCAT do nadřazeného systému. V textu bude provedena rešerše možných řešení dílčích problémů, jejich výběr a implementace do návrhu dle podmínek zadání, bude popsán průběh realizace a hotové zařízení bude podrobeno měření a vyhodnocení souladu se zadáním.
The bachelor thesis deals with theoretical basis to design and manufacture the device, which triggers digital edges at 32 inputs in total, timestamps them at submicrosecond time base and sends out via EtherCAT industrial protocol to superior control system. The research on existing solutions and the design based on their selection and task limitations will be done, the device will be manufactured and measurements will be taken to provide final judgement on their fit of task definition.
Description
Citation
VALÍK, J. Submikrosekundový digitální trigger [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jitka Brüstlová, CSc. (člen) doc. Ing. Radovan Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Prášek, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Levek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Komise hodnotí práci nadprůměrně, rozsahem spíše na diplomovou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO