Mikrofluidní snímač vodivosti pro měření salanity

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací mikrofluidního snímače vodivosti, pro měření salinity elektrolytu. Snímač je umístěn na povrchu pokožky, na flexibilní podložce. Skrze otvory v podložce dochází k zachycení potu, který putuje systémem kapilár do měřící komory, kde probíhá měření vodivosti.
This Bachelor Thesis deals with designing and construction of microconductometer for measuring salinity of electrolyte. Sensor with flexible base is placed on top of human skin. Holes inside the flexible base collects sweat leading to capillary system. All capillars leads to sensor area where its conductivity is measured.
Description
Citation
PAŠTĚKA, M. Mikrofluidní snímač vodivosti pro měření salanity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jitka Brüstlová, CSc. (člen) doc. Ing. Radovan Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Prášek, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Levek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise: Otázka: 2 desky, jedna se zkratem Odpověď: pro měření to nevadí Otázka: Jak se to bude plnit a jestli to bude fungovat opačně? Odpověď: student to opačně nezkoušel měřit. Otázka: proč je práce udělaná na poslední chvíli Odpověď: student čekal na část experimentu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO