Návrh fluidizačního zařízení pro pouzdření

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom modelu fluidizačného zariadenia pre púzdrenie hybridných integrovaných obvodov. V prvej časti práce je popísaná teória ohľadom hybridných integrovaných obvodov a ich púzdier. V ďalších častiach práca pojednáva o návrhu teoretického modelu zariadenia a o jeho konštrukčnej časti. V práci sú taktiež obsiahnuté informácie o optimalizácií procesu fluidizácie pre konkrétny púzdriaci materiál.
The aim of a bachelor´s thesis is to design and construct a model of fluidized bed for encapsulating a hybrid integrated circuits. A theory about hybrid integrated circuits, their packages, principles of fluidized bed and about organic materials suitable for fluidization is included in a first part of the thesis. Next parts of the thesis discusses a design of a theoretical model and its practical construction part. Thesis also contains a part about fluidization process optimalization for a specific encapsulating material.
Description
Citation
LIZÚCH, J. Návrh fluidizačního zařízení pro pouzdření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vilém Kledrowetz, Ph.D. (místopředseda) Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. (člen) Ing. Josef Máca, Ph.D. (člen) Ing. Marián Pristach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil komisi se svou bakalářskou prací. Vyzdvihl zejména dosažené výsledky a ukázal reálné výsledky dosaženého řešení. Po prezentaci zodpověděl všechny otázky oponenta i členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO