Indikátor hladiny pro zásobníky vody

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou návrhu zařízení pro vyhodnocování výšky vodní hladiny v zásobnících vody. V rešeršní části práce jsou popsány a porovnány druhy používaných hladinoměrů. Práce obsahuje proces návrhu řídicí logiky pro měření výšky vodní hladiny. Dále je popsán vytvořený program pro mikrokontroler a je vyřešena problematika výběru vhodného Bluetooth modulu. V rámci práce byl proveden návrh napájení zařízení se zaměřením na dlouhodobě autonomní provoz. Na základě znalosti jednotlivých subsystém byla navržena mechanická konstrukce výsledného zařízení, podle níž byla vyrobena deska plošného spoje. Nakonec je popsána vytvořená aplikace pro ovládání zařízení pomocí mobilního telefonu.
This thesis addresses the issue of designing a device for evaluating the water level in water reservoirs. The research part of this thesis introduces and comapares types of level indicators in use. This thesis includes the description of designing the main logic for water level indication. The next chapter describes the program for the microcontroler and also adresses the choosing of the suitable Bluetooth module. Planning of the devices power suply layout with regard to longterm autonomous operation was also sorted out in the scope of this thesis. The mechanical structure of the device was designed based on the knowledge of the individual subsystems. Based on this mechanical structure, the printed circuid board was made. The application, specifically made for controling this water level indicator using mobile phone, was described in the end.
Description
Citation
HLUŠÍ, M. Indikátor hladiny pro zásobníky vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jitka Brüstlová, CSc. (člen) doc. Ing. Radovan Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Prášek, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Levek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Komise.: Vymezení k prezentaci a důraz na technické detaily v práci, fonty a velikosti obrázků, programovací kód v práci a ne v příloze. Otázka.: Jaká je trvanlivost baterie Odpoveď.: měsíc bez solární panelů Ot.: Oxidace měřícího kabelu Od.: student neřešil Ot.: použití Od.: retenční nádrže apod.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO