Brzdění asynchronního stroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce je zaměřena na brzdění asynchronního motoru a rizika s ním spojené. V první části se čtenáři seznámí s technickými parametry motoru, který je použit pro simulace. Druhá část se zaměřuje na simulační program Ansys Maxwell a metodu konečných prvků. Ve třetí části je čtenářům představen obecný popis asynchronního stroje. Čtvrtou část tvoří brzdění protiproudem. Předposlední část je věnována dynamickému brzdění. Poslední část obsahuje krátké seznámení s generátorickým brzděním. Kapitoly zaměřené na brzdění jsou doplněny simulovanými průběhy.
The work is focused on the braking of an induction engine and the risks associated with it. In the first part, there are readers acquainted with the technical parameters of the induction engine, which is used for simulations. The second part focuses on the simulation program Ansys Maxwell and the finite element method. In the third part, there are readers introduced to a general description of the induction machine. The fourth part consists of countercurrent braking. The penultimate part is devoted to dynamic braking. The last part contains a brief introduction to generator braking. The chapters focused on braking are supplemented by simulated waveforms.
Description
Citation
MAREČEK, Š. Brzdění asynchronního stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student obhajoval bakalářskou práci na téma - Brzdění asynchronního stroje. Studen představil obsah prezentace. Nejdříve student uvedl parametry simulovaného motoru. Dále student popisuje princip brzění protiproudem. Student ukazuje výsledky získané pomocí simulací. Student popisuje, že brzdění bylo prováděno při sníženém sycení stroje. Další představené brzdění bylo dynamické brzdění. Student závěrem shrnuje dosažené cíle závěrečné práce a dělá konzultaci těchto výsledků. Student odpovídá na otázky oponenta. Na dotaz ohledně proudů ve vinutí student odpovídá váhavě. Dále je rozebírán jaký přesně proud je v Maxwellu vypočítáván a proč byl nadále přepočítáván přes ztráty. Dále jsou pokládány dotazy ohledně nastavení simulace. Student odpovídá. Dále jsou dotazy ohledně toků výkonu motoru během brždění. Na dotaz student kreslí momentovou charakteristiky asynchronního motoru. Další dotaz je, jak se změní bod na momentové charakteristice při přepnutí do režimu brzdění protiproudem. Studen není tuto charakteristiku schopen nakreslit. Na dotaz proč je motor bržděn protiproudem když je napájený z frekvenčního měniče, student neodpovídá dostatečně.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO