Měření a záznam počáteční magnetizační křivky a hysterezní křivky feromagnetických materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá měřením křivky prvotní magnetizace a hysterezní křivky. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části je popsán vznik magnetického pole v látkách, vybuzení magnetického pole elektrickým proudem nebo také vybuzení elektrického proudu změnou magnetického pole. Dále se v praktické části práce zaměřuje na návrh, konstrukce a testování zesilovače a na samotné měření a zobrazení hysterezní smyčky. V závěru je shrnuto, jakých výsledků bylo dosaženo
This thesis deals with the measurement of primary magnetization curves and hysteresis loop. The thesis is divided into two parts, the theoretical part and the practical part. The theoretical part describes the creation of magnetic field in materials, excitation of magnetic field by electric current or excitation of electric current by changing magnetic field. The practical part is focused on designing, construction and testing of amplifier and the measurement and displaying of hysteresis loop. In the end of the thesis is summarized what results were achieved.
Description
Citation
TRAN, Q. Měření a záznam počáteční magnetizační křivky a hysterezní křivky feromagnetických materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Zatloukal (místopředseda) Ing. Pavel Čudek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Adámek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Bilko, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a komise. Otázky: 1. Lze využivat jiné programy pro výpočty ploch hysterézních smyček? 2. Jaké chyby jste se dopustil při výpočtech hysterézní křivky? 3. Jaké vzorky jste využíval pro testovací měření?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO