Cyklická akcelerační metoda měření elektrických strojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá cyklickou akcelerační metodou měření a zatěžování elektrických motorů. Práce obsahuje popis měřící metody a zpracování naměřených dat. Aplikace metody byla uskutečněna ve firmě AVL Moravia s. r. o. Zpracování změřených dat ve formě sinusového průběhu bylo provedeno v programu MATLAB. V závěru práce jsou shrnuty nepřesnosti měření a následná optimalizace této metody.
The bachelor thesis deals with the cyclic acceleration method of measuring and loading electrical machines. The thesis contains a description of the measuring method and processing of measured data. The application of the method was realized in the company AVL Moravia s. r. o. The processing of the measured data in the form of a sine wave was performed in the MATLAB program. At the end of the thesis are summarized the inaccuracies of measurements and following optimization of this method.
Description
Citation
ŘEDINA, O. Cyklická akcelerační metoda měření elektrických strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Dostál, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval práci na téma Cyklická akcelerační metoda měření elektrických strojů. Nejprve seznámil komisi se zadáním a osnovou práce. Poté v krátkosti představil akcelerační metody měření momentu. Dále specifikoval cyklickou akcelerační metodu a také zdůvodnil výběr této metody pro konkrétní případ zatížení dvou vysokomomentových strojů. Student představil schéma zkušebního pracoviště a poté konkrétní měření ve zkušebně. Součástí práce bylo i přehled zpracovaných změřených dat. Na závěr student uvedl zhodnocení a vylepšení uvedené metody. Studen s menšími potížemi odpověděl na všechny otázky oponenta. Odpovědi na doplňující otázky komise nebyl úplně zcela jasné.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO