Repase řídicího systému na přepravu granulátu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá návrhom a repasáciou podtlakového nasávacieho systému, ktorý bol súčasťou dávkovacieho zariadenia extrúdera od firmy Reifenheuser. V prvej časti je popísaná pneumatická preprava, jej hlavné časti a možnosti riadenia. Ďalej sa práca zaoberá zhodnotením pôvodného riešenia riadiaceho systému, jeho výhodami a nevýhodami, požiadavkami na modernizáciu od zadávateľa a návrhmi na jeho realizáciu. Posledná časť sa zameriava na výber vhodných komponentov a následne na finálnu realizáciu celého projektu, ktorý sa skladá z návrhu rozvádzača, vytvorenia elektrotechnickej dokumentácie a naprogramovania PLC.
This thesis deals with the design and overhaul of the suction system which was part of the extruder dosing device from Reifenheuser. The first part describes the pneumatic transport and its main parts and control possibilities. Moreover, the thesis deals with the evaluation of the original solution of the control system, its advantages and disadvantages, the requirements for modernization from the client and proposals for its implementation. The last part focuses on the selection of suitable components and subsequently on the final implementation of the entire project, which consists of the design of the switchboard, the creation of electrical documentation and PLC programming.
Description
Citation
MINČÍK, V. Repase řídicího systému na přepravu granulátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Peter Honec, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na násleující dotazy: - Proč bylo vybráno PLC firmy Eaton? - Mohou v rámci vašeho zařízení nastat nějaké hazardní stavy nebo poruchy? Jak by je bylo možné detekovat a případně ošetřit? - V jakém režimu funguje regulace, jedná se pouze o "ON-OFF" regulaci? - Jak systém vyšel vzhledem k pořizovací ceně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO